แสดง ID ผู้โทรของคุณ เพื่อให้คู่สายเลือกรับสายได้ง่ายยิ่งขึ้น
Whoscall Card เป็นเหมือนบัตรธุรกิจบนของคุณ ได้ แนะนำตัวเอง ก่อนที่จะเริ่มต้น การสนทนา !
สำหรับธุรกิจของคุณ
  • ให้หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของคุณระบุตัวตนได้บนมือถือด้วยข้อมูลมากมาย
  • เปิดการใช้ใบปลิว และ การโพสต์ มือถือของคุณ !